KupDlugi.pl – Internetowa Giełda Wierzytelności

Polityka prywatności

Informacje ogólne dotyczące danych zbieranych w serwisie KupDlugi.pl

Serwis Kupdlugi.pl obsługuje Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Agrestowej 113 (zwany dalej także Operatorem Strony), która jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) . Operator Strony zapewnia realizację uprawnień wynikających z tej ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Niniejsze zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych zawierają informacje dotyczące sposobu zbierania i wykorzystania danych gromadzonych przez serwis Kupdlugi.pl oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości.

Dane zbierane poprzez serwis Kupdlugi.pl
Kupdlugi.pl umożliwia kontakt się z działem Sprzedaży wierzytelności poprzez formularz kontaktowy bez konieczności zakładania konta w serwisie. Wówczas przekazywane są nam dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon.  

Podczas wizyty w serwisie Kupdlugi.pl automatycznie zbierane są informacje dostępne w logach systemowych. Są to dane takie jak adres IP Twojej wizyty, cookies, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dostawca internetu, czas jaki spędzasz na stronie oraz strony odwiedzane w naszym serwisie, itp. Dane takie zbierane są wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji dotyczących częstości odwiedzin na stronie internetowej. 

W jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane?

Operator Strony nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje danych pozyskanych w związku z użytkowaniem serwisu Kupdlugi.pl podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie, zawarte w plikach logów zbierane są bezpośrednio przez nasze serwery jak i serwery obce obsługujące statystyki i reklamy. Informacje zebrane przez serwery wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji dotyczących analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. 

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Działem sprzedaży wierzytelności będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celu zebrania informacji niezbędnych do dokonania transakcji zakupu danej wierzytelności.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane zbierane przez serwis Kupdlugi.pl mogą zostać udostępnione pracownikom biura GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jeżeli w wyniku użytkowania serwisu KupDlugi.pl wykryte zostaną przypadki naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Twoje dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób zabezpieczane są Twoje dane osobowe?

Wszelkie dane zebrane w wyniku użytkowania serwisu Kupdlugi.pl, w tym przesłane dokumentów, przechowywane są na bezpiecznych serwerach wewnętrznych Operatora Strony w siedzibie jednostki Operatora przy ul. Wołowskiej 20, 51-116 Wrocław.

Ponadto, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych Operator Strony Kupdlugi.pl stosuje wiele reguł bezpieczeństwa. Są to, m.in.:

  • nadzorowanie wszystkich osób wpuszczanych do pomieszczeń służbowych, w których przetwarzane są dane,
  • zakaz używania w pomieszczeniach służbowych prywatnych urządzeń służących do kopiowania, fotografowania, nagrywania, filmowania i transmisji danych,
  • zabezpieczenie przesyłanej drogą elektroniczną dokumentacji niezbędnej przy transakcji kupna wierzytelności zawierającej dane chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

Jak dokonać zmiany swoich danych?

Zmiany można również dokonać kontaktując się z administratorem drogą mailową (adres mailowy: biuro@kupdlugi.pl  lub listowną pod adresem: Sprzedaż wierzytelności, Fast Finance SA, ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław.

Zmiany polityki prywatności serwisu Kupdlugi.pl

Serwis Kupdlugi.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt z administratorem danych

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa przekazywanych danych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Kupdlugi.pl lub drogą mailową (adres mailowy: biuro@kupdlugi.pl) lub listowną na adres: Sprzedaż wierzytelności, Fast Finance SA, ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław.

do góry