KupDlugi.pl – Internetowa Giełda Wierzytelności

Sprawdź alternatywne możliwości zakupu wymarzonego domu czy mieszkania

Poniżej oferujemy wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do uaktualnianych na bieżąco obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Zachęcamy do brania w nich czynnego udziału.

Kontakt:

T +48 71 797 41 00
e-mail: biuro@kupdlugi.pl