KupDlugi.pl - Fordringer Børsen Online

Personvernerklæring

Generell informasjon om data samlet på nettstedet KupDlugi.pl

Service Kupdlugi.pl betjener Fast Finance S.A. basert i Wroclaw, ul. Agrestowa 113 (heretter kalt Sideoperatøren), som også er administratoren av personopplysninger i henhold til lov fra 29 august 1997 om beskyttelse av personlige data (Lovtidende 2002. nr 101, pos. 926, med sen. endr.). Sideoperatøren skal sørge for realisering av berettigelse etter denne lov, særlig retten til innsyn i personopplysninger, til å kreve oppdatering og sletting av personopplysninger, og  til å protestere i tilfeller nevnt i bestemmelsene av denne lov. Denne personvern og sikkerhet av data inneholder informasjon om hvordan vi samler inn og bruker data innsamlet av service Kupdlugi.pl, og hvordan man kan kontakte hvis en har spørsmål eller bekymringer.

Data samlet inn gjennom service Kupdlugi.pl
muliggjør kontakt med avdelingen for salg av fordringer via kontaktskjema uten opprettelse av konto på nettsiden. Da blir det overført til oss kontaktinformasjon som navn, etternavn, firmanavn, e-post, telefon.
Under besøk på nettstedet Kupdlugi.pl blir det automatisk innsamlet informasjon tilgjengelig i systemlogger. Disse inkluderer data som f. eks. IP-adresse, cookies, domenenavn, nettleser- og operativsystem type, Internett leverandør, tid av besøket på nettstedet  og hvilke sider man besøker, etc. Slike data er samlet inn bare for tekniske formål knyttet til administrasjon av våre servere og for å samle generell statistisk informasjon om hyppigheten av besøk på nettstedet.

Hvordan er dine data brukt?

Sideoperatøren gjør ikke tilgjengelig, enten ikke selger eller overfører data innhentet i forbindelse med bruk av nettstedet Kupdlugi.pl til tredjepart.

De automatisk innsamlede data inkludert i loggfiler hentes direkte  fra både  våre-  og fremmede servere som støtter utenlandske statistikker og reklamer. Informasjon som samles inn av serverne brukes til tekniske formål knyttet til administrasjon av våre servere, og  til å samle generell statistisk informasjon angående analyse av brukere på vår nettside eller personalisering av våre nettsiders innhold.
De innsamlede data under korrespondanse mellom deg og avdelingen for salg av fordringer vil bare blir brukt til å svare på din forespørsel, eller for å samle informasjon som er nødvendig for transaksjon for oppkjøp av krav.

I tilfelle kontroll av generalinspektøren for personlige databeskyttelse, kan data innsamlet av service Kupdlugi.pl bli gjort tilgjengelig på kontoret til generalinspektør etter lov om vern av personopplysninger.

Hvis i det som følger av bruk servicen KupDlugi.pl blir oppdaget brudd på loven, eller når de er pålagt ved lov, kan dine data gjøres tilgjengelig for de aktuelle rettsmyndigheter.

Hvordan er dine personligedata beskyttet?

Alle data som samles av servicen Kupdlugi.pl, inkludert de innsendte  dokumenter, lagres på de sikre indre servere  av Sideoperatøren i hovedkvarteret ved ul.Wołowska 20, PL 51-116 Wroclaw.

I tillegg for å sikre maksimal datasikkerhet bruker Sideoperatør av Kupdlugi.pl  mange sikkerhetsregler. Disse er bl.a.:

  • tilsyn av alle personer tillatt i lokaler hvor dataene blir bearbeidet,
  • forbud av bruk i personalrom private enheter for kopiering, fotografering, filming og dataoverføring,
  • beskyttelse av  elektronisk overført dokumentasjon nødvendig for å kjøpe gjeld som inneholder data betrygget mot uautorisert tilgang.

Hvordan kan dine data endres?

Endringer kan også gjøres ved å kontakte administratoren via e-post (e-postadresse: biuro@kupdlugi.pl eller i brev på: Salg av fordringer, Fast Finance S.A., ul Wołowska 20, 51-116 Wroclaw.

Endringer i personvern av service Kupdlugi.pl 

Service Kupdlugi.pl forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæring når som helst ved å legge ut nye retningslinjer for personvern på denne siden.

Kontakt med databehandlingsansvarlig

Hvis du har flere spørsmål eller bekymringer om personvern og sikkerhet av overførte data, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet Kupdlugi.pl publisert på nettstedet eller via e-post (e-postadresse: biuro@kupdlugi.pl) eller i brev til følgende adresse: Salg av fordringer, Fast Finance S.A. , ul. Wołowska 20, PL 51-116 Wroclaw.

opp