KupDlugi.pl - Fordringer Børsen Online

Om oss

Fast Finance S.A. International Group

Fast Finance S.A. International Group

Fast Finans har vært til stede på markedet siden 2004.  Selskapet har fungert på grunnlag av prinsipper for god praksis, etiske standarder og i løpet av ti år har det fått et godt rykte og en sterk posisjon på markedet. I sammenlikning med konkurranse  skiller det seg ut  med dynamisk utvikling.

I februar 2008 ble selskapet Fast Finance Sp. z o.o.  forvandlet til Fast Finance S.A. Den 6 mai 2008 hadde firmaet sin debut på alternativ børsen New Connect, og den 30 mars 2010 ble dets aksjenoteringer overført til regulert markedet av børsen (GPW).

I Fast Finance tror vi at profesjonell og pålitelig drift på markedet kan bare være effektiv når den er basert på klar visjon for selskapets utvikling og de verdier som selskapet fører seg i gjennomføring av sin vekststrategi.

Derfor er vårt Selskap preget av individuell behandling av debitor, tilpassing av betalinger til hans/hennes muligheter som resulterer i den avtalte nedbetalingsplan.

opp